ryšėti

ryšėti
3 ryšė́ti, rỹši, -ė́jo intr. turėti ryšių, santykiauti: Kap jie rỹši su vienas antru? Db.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • ryšėti — 1 ryšėti, rỹši ( ėja), ėjo tr., intr. DŽ būti užsirišusiam, dėvėti (skarelę, nuometą): Čia moters ryši nuometus, baltus skepetus ant galvos J. Ji visada gražiom skarelėm rỹši Lš. Tą skepetą kasdie rỹši Dkš. Ji ryši senoviška languota skarele… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ryšėti — 2 ryšėti, ryši, ėjo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ryšėti — vksm. Ji̇̀s rỹši naũją kaklãraištį, naujù kaklãraiščiu …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kerpėti — 2 kerpėti, kerpi ( ėja), ėjo tr. ryšėti su skepeta; plg. 1 kerpti: Moters moka puikiai kerpėti galvą, t. y. ryšėti su skepeta J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parryšėti — 1 parryšėti 1. tr. sudėvėti, sunešioti apsirišus: Jau skarytę parryšėjai, da pinigų nemokėjai LTR(Ds). 2. tr., intr. ryšėti kurį laiką: Ana visą gyvenimą šilkinėm skarelėm parryšėjo Ds. ryšėti; įryšėti; išryšėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išryšėti — 1 išryšėti tr. išdėvėti kurį laiką apsirišus: Skysta skarelė, neilgai teišryšėsi Š. Visų skarelių nebeišryšėsiu, kiek jų turiu Aln. | refl. tr. Š. ryšėti; įryšėti; išryšėti; paryšėti; parryšėti; praryšėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kvaukintis — kvaũkintis, inasi, inosi ryšėti skarelę nepridengiant kaktos: Tu, kvauke, nekvaukinkis (nevaurinkis), ryšėdama ant viršugalvio, o palikdama pliką kaktą J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paryšėti — 1 paryšėti tr. Kv, Dgč padėvėti, panešioti apsirišus: Neduodavo anyta paryšėt savo skarelės, ana gražią turėjo Lel. Paskolink man gražiosios skarelės paryšėt Ds. ryšėti; įryšėti; išryšėti; paryšėti; parryšėti; praryšėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paryšėti — 2 paryšėti tr., intr. kurį laiką rišti pėdus: Paryšėsi, gubas padėsi statyt J.Balt. ryšėti; paryšėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • praryšėti — 1 praryšėti 1. tr. Lp pirmą sykį apsirišti, pradėvėti: Ryt skarelę praryšėsiu Trgn. Bažnyčion neina, kurgi daugiau praryšė̃s tą skarelę Slm. ║ pirmą sykį pasirišti: Aš pas savo tėvulį savo lengvų parėdėlių pranešiot atejau, savo gražių karolėlių… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”